Recherche

Privacybeleid Conhexa

Algemeen

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op Conhexa en de met haar verbonden ondernemingen, voor al hun mededelingen, transacties en overeenkomsten.

Het hoofdkantoor van Conhexa is gevestigd te 59114 Steenvoorde, Chemin des Cendres 15.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Conhexa registreert persoonsgegevens in het kader van overeenkomsten met klanten en leveranciers voor de levering of aankoop van diensten op het gebied van transport, opslag en andere logistieke activiteiten.

 

Uw persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

  • onze klantenservice te kunnen verbeteren en onze diensten voor u aantrekkelijker te maken
  • facturering
  • om onze verplichtingen uit hoofde van de tussen u en Conhexa gesloten contracten na te komen.
  • u in de toekomst te informeren over onze diensten
  • u te contacteren over lopende projecten en diensten bij ons

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden

 

Duur van de opslag

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

 

Recht van toegang, wijziging of verwijdering

U kunt contact met ons opnemen via info@conhexa.com om toegang tot, wijziging van of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Hilde Cooremans op 00 33 (0)328 438 43